صدای بارون ...
چقدر دلتنگ این صدا بودم...
+کاش وسط پاییز بودیم؛شایدم زمستون!
+همه شهر خوابن...