این چند روز به شدت همه چیز عصبیم میکرد...نه تنها خودم تو همه اون هایی که باهاشون ارتباط داشتم میدیدم این حس رو!
دیروز محبوبه میگفت عادیه و بخاطر جو زمین تو این چند وقت هست و همچنین خورشید گرفتگی امشب...
امشب میشد با یه سری کار ها روح تازه کرد و از سر شروع کرد به زندگی بهتر و پر انرزی تر...بهمون از دیروز تو کلاس گفته بود این چند روز برای همه خوبی بخوایم و دعا ها و ارزو های خوب..این که ببخشیم و بدی ها رو از درونمون خالی کنیم و ادمای مورد نظر رو به حال خودشون رها کنیم...تا روح خودمون بتونه ارامش بگیره..
+امشب برای همه بعد مدیتیشن دعا کردم دوست و اشنا و غریبه... و اسم تک تکتون تا جایی که یادم بود بردم؛تو لیست خواسته هام اسم تک تکتون نوشتم و ارامش و خوشبختیتون رو خواستم از خدا!
+امروز دلم میخواست تو مدیتیشن دست جمعی باشم ولی خوب ساعتش با من جور در نمیومد..هزینه اش میرفت برای خیریه و من نتونستم برم.. :(
+لطفا قربانی روانی نباش..لطفا لطفا لطفا !


جمعه..photo by me